Usługi inżynierskie, projektowe i konsultingowe

Biuro Projektowe Stradom-Instal świadczy kompleksowe usługi inżynierskie, projektowe i konsultingowe

dla obiektów komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, służby zdrowia i mieszkaniowych.

Zajmujemy się projektowaniem:

  • instalacji centralnego ogrzewania (instalacje co)
  • instalacji wodociągowych (wod-kan)
  • instalacji kanalizacyjnych (wod-kan)
  • instalacji gazowych
  • instalacji wentylacyjnych

Sieci i przyłącza:

  • sieci i przyłącza ciepłownicze
  • sieci i przyłacza wodociągowe
  • sieci i przyłącza kanalizacyjne


projekty instalacji w Krakowie instalacji centralnego ogrzewania w Krakowie